Tandarts angstbegeleiding in opleiding

Tandarts angstbegeleiding in opleiding2021-04-09T09:11:10+00:00

Project Description

Vacature

Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) behandelt patiënten bij wie om medische, tandheelkundige of psychologische redenen een speciale behandeling vereist is.

Binnen de vakgroep Angstbegeleiding & Gehandicaptenzorg (A&G) is een vacature ontstaan voor een:

Tandarts Angstbegeleiding in opleiding voor 0,4 fte per week

Algemene kenmerken

Een kwart van de Nederlandse bevolking is bang om naar de tandarts te gaan. Vier procent van de bevolking is zó bang voor een tandheelkundige behandeling dat die wordt vermeden of doorstaan met intense angst. Patiënten die tandheelkundige behandelingen vermijden, hebben vaak een gebit met aanzienlijke schade. Deze categorie patiënten bezoekt de reguliere tandarts niet of nauwelijks en komt uiteindelijk vaak op verwijzing terecht bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

De oorzaak voor de extreme angst kan een traumatische (tandheelkundige) ervaring in het verleden zijn, maar ook worden veroorzaakt door andere psychische problematiek.

Om te leren de angst van deze uitdagende patiëntencategorie te verminderen, is de post initiële differentiatieopleiding tot Tandarts angstbeleiding TA ontwikkeld.

De opleiding

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over psychologische interventiemethoden. Hiermee is de angst van een patiënt gedragsmatig te beïnvloeden, zodat in eerste instantie behandeling in een CBT en later weer in de huispraktijk mogelijk wordt. Tevens vinden er regelmatig supervisiebijeenkomsten en masterclasses plaats, waarbij onder andere complexe casuïstiek wordt geanalyseerd en besproken. De opleiding duurt drie jaar en beslaat 3 dagen per week. Het grootste deel van de tijd (2 dagen) behandel je patiënten onder supervisie van een Tandarts-Angstbegeleiding. Indien nodig wordt samengewerkt met een psycholoog of anesthesioloog. In de opleiding komt een scala aan onderwerpen aan bod. Die zorgen ervoor dat je aan het eind van de opleiding een echte specialist bent op dit vakgebied. Je wordt dan ook als gedifferentieerd tandarts geregistreerd bij de beroepsvereniging (VBTGG).

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, in samenwerking met de sectie Sociale Tandheelkunde & Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), en onder auspiciën van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG). Je werkt in dienstverband bij SBT en de kosten voor de opleiding worden gedragen door SBT. Meer informatie over opleidingen en het opleidingsplan lees je op

De functie-eisen

Big geregistreerd tandarts met ervaring in de algemene praktijk.

• Kennis en/of affiniteit met de doelgroep angstpatiënten of ervaring in de bijzondere tandheelkunde.

• Een positieve houding ten opzichte van het behandelen van de bijzondere zorggroepen.

• Je bent tactisch en empathisch. Je kunt goed communiceren en werkt graag in teamverband.

Wij bieden

Een aanstelling van 0,4 fte.

• Vergoeding van de kosten van de opleiding.

• Een arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor een jaar

• Werken in een team met specialisten waar voldoende mogelijkheid is tot intercollegiaal overleg.

Arbeidsvoorwaarden

SBT volgt de CAO voor de Zorgverzekeraars Nederland en kent een pensioenregeling bij Zorg en Welzijn. De functie Tandarts gedifferentieerd in opleiding is ingeschaald in schaal 11 van de CAO. Naast de aanstelling bij SBT wordt er vanuit gegaan dat in het kader van de opleiding medewerker 1 dag beschikbaar heeft voor studie, stages e.d.

Over SBT Nederland kent in totaal 17 centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT). SBT is daarvan de grootste en behandelt al 30 jaar patiënten die niet in een gewone tandartsenpraktijk behandeld kunnen worden. Hierin vormt de SBT een bijzondere instelling die een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Voor het profiel van SBT en verdere achtergronden verwijzen we graag naar de SBT-website (www.sbt.nl) onder de rubriek “over ons”.

SBT gaat de volgende fase in haar ontwikkeling in, die in het teken staat van een verdere verbetering van de patiëntenzorg, professionalisering, multidisciplinaire samenwerking en het intensiveren van de samenwerkingsrelaties met andere professionals en organisaties met wie SBT de zorg voor patiënten deelt. Alle activiteiten zijn gericht om inhoud te geven aan onze missie ‘Zorg op maat, in goede handen’.

Interesse?

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij het afdelingshoofd Caroline Pieterse, via e-mail: c.pieterse@sbt.acta.nl. Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je sturen naar: personeelszaken@sbt.acta.nl.

Terug naar overzicht