Tandarts differentiatie Gehandicaptenzorg voor minimaal 0,4 fte per week

Tandarts differentiatie Gehandicaptenzorg voor minimaal 0,4 fte per week2019-02-25T15:37:53+00:00

Project Description

Tandarts differentiatie Gehandicaptenzorg voor minimaal 0,4 fte per week

Algemene kenmerken

Als tandarts heb je een spilfunctie in de zorgverlening aan de patiënten van SBT. Je stelt centrumindicatie, de diagnose bij de patiënt en hebt een coördinerende rol in de zorgverlening door de diverse (tandheelkundige) professionals. Zelf verleen je hoogwaardige tandheelkundige zorg. Je vormt je oordeel op basis van een brede medische, tandheelkundige en gedragswetenschappelijke context. Binnen SBT wordt multidisciplinair gewerkt. Indien nodig verwijs je de patiënt naar een zorgverlener binnen of buiten organisatie. Het deskundigheidsgebied van de tandarts is wettelijk omschreven (Wet BIG) en nader bepaald door de differentiatie van de tandarts. Je werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de organisatie.

Wat wij vragen:

  • Een erkende beroepsdifferentiatie op het gebied van Gehandicaptenzorg of je wordt hiertoe opgeleid
  • Kennis over en affiniteit met de patiëntencategorieën van de bijzondere tandheelkunde
  • Je hebt een dienstverlenende en patiëntgerichte instelling en beschikt over sociale vaardigheden, zoals tact en empathisch vermogen
  • Je bent gericht op multidisciplinaire samenwerking en werken in teamverband
  • Vanzelfsprekend hou je de inhoudelijke ontwikkeling op je vakgebied bij
  • Kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten

Wij bieden:

  • Werken in een team met voldoende mogelijkheid tot intercollegiaal overleg
  • Mogelijkheid tot het vergoeden van kosten van bij- en nascholing
  • Een dienstverband van minimaal 0,4 fte, waarvan gedeeltelijk op onze andere lokaties buiten SBT
  • De SBT volgt de CAO voor de Zorgverzekeraars Nederland en kent een een pensioenregeling bij Zorg en Welzijn.

Arbeidsvoorwaarden

SBT volgt de CAO voor de Zorgverzekeraars. De functie Tandarts gedifferentieerd is ingeschaald in schaal 11 van de cao. SBT kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Over SBT

Nederland kent in totaal 17 centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT). SBT is daarvan de grootste en behandelt bijna 30 jaar patiënten die niet in een reguliere tandartsenpraktijk behandeld kunnen worden. Hierin vormt de SBT een bijzondere instelling die een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Voor het profiel van SBT en verdere achtergronden verwijzen we graag naar de SBT website (www.sbt.nl) onder de rubriek “over ons”.

SBT gaat de volgende fase in haar ontwikkeling in, die in het teken staat van een verdere verbetering van de patiëntenzorg, professionalisering, multidisciplinaire samenwerking en het intensiveren van de samenwerkingsrelaties met andere professionals en organisaties met wie SBT de zorg voor patiënten deelt. Alle activiteiten zijn gericht om inhoud te geven aan onze missie ‘Zorg op maat, in goede handen’. Tevens biedt SBT post-initiele oplleidingen gericht op bijzondere tandheelkundige hulp aan

Interesse?

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de vakgroepvoorzitter Rick van der Pas via h.w.n.vander.pas@sbt.acta.nl. Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je richten aan Heleen Martens, HR Adviseur, via e-mail: personeelszaken@sbt.acta.nl.

Terug naar overzicht