Cursus details2019-07-31T15:08:30+00:00

Bekijk opleiding

Bekijk hier de details van deze opleiding en boek meteen als je dat wil 

Preventie en paradontologie

Vrijdag 14 februari 2020 vindt de cursus ‘Preventie en parodontologie’ plaats in het ACTA-gebouw te Amsterdam (09.00-16.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde.


Prof. Dr. Marja Laine spreekt over de vele complexe aspecten van parodontitis bij ouderen. Annemiek Laan informeert u over de verschillende mondverzorgingsmiddelen die gebruikt kunnen worden in de geriatrie en Kersti de Lugt-Lustig zal u overtuigen van het belang van integrale mondzorg in een zorginstelling, de organisatie die daarvoor nodig is en de rol die een mondhygiënist hierin kan spelen.


Cursusomschrijving

‘Parodontologie bij ouderen’

In haar presentatie zal Marja Laine ingaan op de effecten van parodontale therapie bij ouderen. Aangepaste protocollen bij kwetsbare ouderen kunnen het verloop van longontsteking, diabetes, dementie en artritis positief beïnvloeden. Gingivale recessie na parodontale therapie kan leiden tot een verhoogd risico op wortelcariës. Dit risico is hoger bij ouderen als gevolg van een verminderde functie van de speekselklieren en effecten van polyfarmacie. Deze onderwerpen zullen ook aan bod komen met behulp van casuïstiek.

‘Tips & Trics in de mondzorg voor kwetsbare ouderen’

Annemieke Laan informeert u over het gebruik van poetskaarten en de verschillende mondverzorgingsmiddelen die gebruikt kunnen worden in de geriatrie. Daarnaast ontvangt u tips en trics over benadering van (dementerende) ouderen, poetshouding, mondcontrole, en hoe om te gaan met een niet meewerkende patiënt. Er zal een practicum gegeven worden, om te ervaren, hoe het is om gepoetst te worden en om iemand te poetsen in combinatie met een mondcontrole en verschillende mondverzorgingsmiddelen.

’Mondzorg in het verpleeghuis’

Kersti de Lugt-Lustig zal u overtuigen van het belang van mondzorg in een zorginstelling en de rol die een mondhygiënist hierin kan spelen. Vervolgens zal zij het “Implementatiepakket Mondzorg” toelichten, dat hierbij van essentieel belang is. Ook de resultaten van haar onderzoek naar het effect van bijscholing op het gebied van mondzorg zullen aan bod komen.


Curricula Vitae

Prof. Marja Laine behaalde haar tandartsdiploma in 1989 in Helsinki, Finland waarna zij als algemeen tandarts werkte. In 2000 is zij gepromoveerd bij de sectie Orale Microbiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) met als onderwerp microbiologische en genetische factoren bij parodontitis. Tot 2018 was ze werkzaam als universitair hoofddocent en in januari 2018 is zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) benoemd tot hoogleraar Orale Diagnostiek i.h.b. ademgeur en mondvloeistoffen aan sectie Parodontologie, ACTA.

Haar onderzoek richt zich op de biologie, diagnostiek en behandelingen van speekselproblemen en halitose en hun relatie met parodontitis, en multifactoriële etiologie van parodontitis en peri-implantitis. Zij is onderwijs coördinator van de sectie Parodontologie. Marja geeft onderwijs naast studenten tandheelkunde ook postacademisch onderwijs aan parodontologen-in-opleiding, tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast verzorgt ze het Halitose- en Speekselspreekuur bij ACTA.

In 2006 studeerde Annemieke Laan in Groningen af als mondhygiëniste van de 4-jarige opleiding. Zij werkte als mondhygiëniste eerst 4 jaar in Groningen als docent in het onderwijs, in een verwijskliniek voor kinderen en in een algemene praktijk. Sinds 2010 heeft ze 4 jaar gewerkt bij SBT waar ze onder andere huisbezoeken en instellingen bezoekt om instructie en voorlichting te geven aan begeleiders, verzorgers, thuiszorg personeel & familie. Ze heeft meegewerkt aan het project: “De mond niet vergeten”. Nu werkt ze in een algemene praktijk waar ze naast haar werkzaamheden als mondhygiëniste het preventieteam aanstuurt en medeverantwoordelijk is voor de ‘ISO 9001 voor de Zorg’ in de praktijk.

Kersti de Lugt-Lustig was medeauteur van de landelijke richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Samen met het Universitair Netwerk Ouderenzorg ontwikkelde zij een Implementatiepakket om instellingen een handvat te bieden hoe de mondzorg te implementeren. Zij werkt als praktiserend mondhygiënist, mondzorgcoach in een verpleeghuis en als docent ouderenzorg aan de opleiding mondzorgkunde van InHolland.
Beschikbare plaatsen: 8
€395.00 per persoon

De prijs voor deze dag bedraagt:
Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 395,-
Mondhygiënisten: € 350,-
Assistenten: € 150,-

Inschrijven voor deze cursus

Bedrijf/organisatie of particulier?

Persoonsgegevens

DeelnemerVelden met * zijn verplicht voor het op de juiste manier verwerken van jouw aanvraag.


Details van opleiding


Cursus details

Cursus
Preventie en paradontologie
Plaatsen vrij
8
Prijs
€395.00 per persoon
Duur
1 Dagdelen
Locatie
Amsterdam
Startdatum
vrijdag 14 februari 2020