Docenten2019-03-05T15:11:00+00:00

Docenten bij BT Academy

Maak kennis met onze docenten

ONZE DOCENTEN

H.C.C.M. Blom-Reukers
H.C.C.M. Blom-Reukers
Hellen Blom-Reukers is tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-pedodontoloog. Zij maakt deel uit van het managementteam van het Centrum voor Tandheelkundige hulp in Bijzondere Gevallen in de Isala Klinieken te Zwolle en is opleider aan de postinitiёle
masteropleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg. Zij geeft cursussen en presentaties en is lid van verschillende commissies en besturen.
Prof. dr. Ad de Jongh
Prof. dr. Ad de Jongh
Prof. dr. Ad de Jongh is tandarts en gezondheidszorg‐ psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst‐ en gedragsstoornissen verbonden aan de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA). Hij is auteur van meer dan 250 publicaties op het terrein van psychologische onderwerpen, zoals (de behandeling van) angststoornissen, en publiceerde vijf boeken. Daarnaast is hij onder andere hoofdopleider van de opleiding tot tandarts‐angstbegeleiding en directeur van de het Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma te Bilthoven.
Dr. W.J. Klüter
Dr. W.J. Klüter
Wim Klüter is tandarts-geriatrie, heeft een algemene praktijk, werkt in drie zorgcentra in de regio Nijmegen en is bestuurslid van de NVGd. Hij is lid van de opleidingscommissie van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie.
dr. C. van der Maarel-Wierink
dr. C. van der Maarel-Wierink
Claar van der Maarel-Wierink behaalde haar tandartsdiploma in 2003 aan het ACTA. In 2007 rondde zij haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan het UMC St Radboud te Nijmegen en in maart 2013 promoveerde zij op het onderwerp ‘Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’. Dit jaar startte zij haar eigen tandartspraktijk MondVitaal, een tandartspraktijk met
speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Daarnaast is zij werkzaam bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam en is zij voorzitter van de
opleidingscommissie van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie
C.M. Pieterse
C.M. Pieterse
Caroline Pieterse is tandarts-angstbegeleiding en hoofd angst & kind bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT). Zij is lid van de opleidingscommissie van de
differentiatieopleiding tandarts-angstbegeleiding.
T.G.M. Zuidgeest
T.G.M. Zuidgeest
Ted Zuidgeest is 23 jaar tandarts, ruim 20 jaar werkzaam in de gehandicapten- en verpleeghuiszorg. Sinds 2006 officieel geaccrediteerd tandarts-gehandicaptenzorg en hij is lid van de onderwijscommissie van de postinitiёle opleiding tandarts- gehandicaptenzorg. Werkzaam als tandarts binnen: – Koninklijke Visio – Wilhelmina Ziekenhuis Assen – Tandartspraktijk Zuidgeest – Verpleeghuis Anholt, Stichting Interzorg te Assen – De Trans, onderdeel van Espria (Evean groep)  Werkzaam als freelance docent “bijzondere zorggroepen” aan de Rijks Universiteit Groningen
 Voorzitter VBTGG
Drs. H. Algra
Drs. H. Algra
Henk Algra werkte ruim 40 jaar als tandartsangstbegeleiding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met o.a. als aandachtsgebied ouderen met een verstandelijke beperking. Hij wordt regelmatig ingeschakeld bij complexe casuïstiek bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam.
Ook is hij betrokken bij de postinitiёle opleidingen tandartsgehandicaptenzorg en tandarts-geriatrie.
Drs. A.G. van Andel
Ad van Andel is tandarts sinds 1972. Hij is 28 jaar algemeen practicus in Utrecht geweest en oud-docent orale functieleer bij ACTA. Ad heeft als verpleeghuistandarts van 2000 tot 2017 in de regio Amsterdam Zuidoost en Diemen gewerkt. Sinds 2012 is hij docent aan de Opleiding Tandprothetiek van de Hogeschool Utrecht.
N. Bots-van ’t Spijker
N. Bots-van ’t Spijker
Nelleke Bots-van ’t Spijker studeerde tandheelkunde aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Na het afronden van de differentiatie opleiding tot tandarts-geriatrie werkt zij vanuit de Mondzorgkliniek in Bunschoten, als tandarts-geriatrie in een aantal verpleeghuizen en heeft zij een speciaal geriatriespreekuur in de praktijk. Bij ACTA doet ze onderzoek naar de barrières die tandartsen kunnen ervaren in de mondzorgverlening aan ouderen en maakt zij deel uit van de onderzoeksgroep BENECOMO. Van haar hand verschenen meerdere publicaties op het gebied van
mondzorg bij kwetsbare ouderen. Ook heeft zij haar medewerking verleend aan de Praktijkwijzer Ouderen in de algemene praktijk van de KNMT. Met de praktijk neemt zij deel aan het project ‘De mond niet vergeten’.
Dr. L. van Dam
Dr. L. van Dam
Leendert van Dam is als gedragsdeskundige werkzaam bij de ’s Heeren Loo Zorggroep. Hij is in 2004 samen met Miriam Roemer gepromoveerd op ‘Verstaanbaar maken’. Dit was een onderzoek naar de manier waarop begeleiders communiceren met mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Deel van dit onderzoek was ook het geven en evalueren van een cursus aan onervaren begeleiders om snel te kunnen profiteren van de ervaringskennis van hun collega’s. Samen met Rita van
Burgsteden werkte hij mee aan de totstandkoming van de website: www.communicatiemethodenEMB.nl. Recent heeft hij nog een masteropleiding afgerond op het gebeid van communicatie met doofblinde mensen.
Dr. D. van Diermen
Dr. D. van Diermen
Denise van Diermen MD, PhD, is working as Associate Professor for Oral Medicine at ACTA. After graduation at AMC in Amsterdam, she performed research projects on
thrombosis and hemostasis and genetic disorders of cholesterol metabolism. In 1995 she joined the department of Medical-Dental Interaction at ACTA, currently known as
Oral Medicine, and is involved in medical education for dental students and oral hygienists, research in dental treatment of medically complex patients and more recently: research in medical and dental education. She supervises the dental treatment of medically complex patients at ACTA and is a well appreciated lecturer.
She is co-editor of the book ‘Algemene Ziekteleer voor Tandartsen’ and has multiple publications in Dutch and international scientific journals. She wrote her PhD thesis on the ACTA guideline for Dental treatment of patients using oral antithrombotic medication in 2013.
dr. M. van Gemert – Schriks
dr. M. van Gemert – Schriks
Martine van Gemert-Schriks is in 1998 afgestudeerd als tandarts aan ACTA. Na haar studie heeft ze de 3-jarige differentiatie-opleiding kindertandheelkunde gevolgd.
Daarnaast werkte zij in diverse algemene tandartspraktijken. In 2001 studeerde zij af als tandartspedodontoloog. Daarna is zij werkzaam gebleven bij de afdeling kindertandheelkunde van het ACTA en heeft als tandarts-pedodontoloog gewerkt SBT te Amsterdam en later bij het CBT Rijnmond te Rotterdam.
Martine promoveerde in 2008 op haar proefschrift ‘Effect of dental caries and treatment strategies on oral and general health in children’. Sinds 2013 is zij coördinator van de postinitiёle opleiding kindertandheelkunde aan ACTA.
Martine is jarenlang (bestuurlijk) actief geweest binnen de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) en zij heeft in 2015 het erelidmaatschap in ontvangst mogen nemen.
dr. M.G. Kat
dr. M.G. Kat
Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in het Medisch Centrum Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen. In zijn eigen praktijk behandelt hij zowel ouderen als jonger volwassenen vanuit een psychodynamisch en cognitiefgedragstherapeutisch denkkader. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie. Hij heeft regelmatig consultatieoverleg met een aantal vrijgevestigde psychotherapeuten in Amsterdam.
Drs. W. Knibbe
Drs. W. Knibbe
Wendy Knibbe is psycholoog Angst & Gehandicapten bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT).
Drs. G.H. Klomp
Drs. G.H. Klomp
Geert Klomp behaalde in 1993 zijn vakdiploma tandtechniek in Nieuwegein. Hij werd eigenaar van een tandtechnisch laboratorium rondde in 2000 de studie tandheelkunde (Radboud Universiteit, Nijmegen) af. Sinds 2002 is hij werkzaam als ‘tandarts bijzondere tandheelkunde’, met implantologie als specialisatie.
Sinds september 2013 is Geert werkzaam binnen de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen, specialiteit implantologie prothetiek. Hij werkt in de praktijk in Nijmegen. Geert is erkend implantoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).
Prof. Dr. R.W. Kupka
Prof. Dr. R.W. Kupka
Ralph Kupka werkt als psychiater bij GGZ in Geest (Amsterdam; Hoofddorp) en Altrecht (Utrecht). Daarnaast is hij als hoogleraar Bipolaire Stoornissen verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam). Hij houdt zich al ruim 20 jaar bezig met bipolaire stemmingsstoornissen in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.
Dr. M. Laine
Dr. M. Laine
Marja Laine is universitair docent bij de sectie Parodontologie van ACTA. Zij behaalde haar tandartsdiploma in 1989 in Helsinki, Finland, waarna zij als tandarts in
Finland en in Nederland werkte. Zij was vanaf 1992 tot 2010 werkzaam bij de sectie Orale Microbiologie van ACTA en promoveerde in 2000. Vanaf 2010 verzorgt zij het halitose onderwijs en spreekuur bij de sectie Parodontologie van ACTA. Haar onderzoeksonderwerpen zijn multifactoriële etiologie van parodontitis, peri‐implantitis en halitose, met name de rol van microbiologische, genetische en
immunologische factoren. Zij heeft veelvuldig over deze onderwerpen gepubliceerd.
J.M. Oudt
Jan Oudt is tandprotheticus en werkzaam in de regio Amsterdam. Hij werkt al vele jaren in diverse zorgcentra en is penningmeester van de NVGd.
prof. dr. S.E.J.A. de Rooij
prof. dr. S.E.J.A. de Rooij
Sophia de Rooij is hoogleraar Interne geneeskunde, leerstoel Geriatrie/Ouderengeneeskunde en hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG.
N. van der Schaaf
N. van der Schaaf
Nienke van der Schaaf is arts verstandelijk gehandicapten en medisch hoofd zorgeenheid VG bij SEIN Zwolle. Haar aandachtsgebied is medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, multidisciplinaire epilepsiezorg en slaapwaakstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.
J. Spierings
J. Spierings
Joany Spierings is psychotherapeut bij Kortdurende Zorg in Veghel.
M. van Stiphout
M. van Stiphout
Marjolein van Stiphout is in 2005 afgestudeerd als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij tandartsenpraktijk Phoa-Kleinrijk zal zij op maandagen en
regelmatig ook op dinsdagavond werkzaam zijn. In 2009 heeft Marjolein tevens de differentiatie-opleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg afgerond en ze werkt dan ook 2 dagen in de week als tandarts-gehandicaptenzorg bij CBT Rijnmond in Rotterdam. Marjolein is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Marjolein is als onderzoeker en bestuurslid verbonden aan de Stichting Mondzorg & Parkinson.
dr. R.A.F. Weijenberg
dr. R.A.F. Weijenberg
Roxana Weijenberg promoveerde op 18 december 2013 bij de faculteit Psychologie en Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met haar onderzoek toonde ze het
verband aan tussen kauwen en het geheugen bij ouderen met dementie.
Dr. H.C. Willems
Dr. H.C. Willems
Hanna Willems is klinisch geriater en internist oudergeneeskunde in het AMC.