Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen?

Tandarts / Mondhygiënist geriatrie2022-11-03T14:08:08+00:00

Project Description

Tandarts  / Mondhygiënist geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie of mondhygiënist-geriatrie.

Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de bevolking). Dit aantal neemt in de komende decennia bij een relatief gelijkblijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over (gedeeltelijk) natuurlijke detentie.

Er kunnen drie groepen ouderen worden onderscheiden: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus die specifieke kennis en kunde heeft om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Deze ouderen kunnen zelfstandig wonen (al dan niet met hulp van mantelzorg) of in verpleeg- of verzorgingshuizen of vergelijkbare zorginstellingen. Kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toenemende zorgafhankelijkheid.

Geriatrische patiënten zijn per definitie kwetsbaar. Deze ouderen zijn over het algemeen boven de 80 jaar. Andere kenmerken zijn het hebben van verschillende chronisch lichamelijke aandoeningen en gebruik van verschillende medicamenten.

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid en omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Dit impliceert onder andere dat de reguliere mondzorgverlening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de kwetsbare oudere.

Om als tandarts en mondhygiënist de aparte kennis, attitude en vaardigheden te leren die zorg verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt, is de postinitiële differentiatieopleiding TGe ontwikkeld.

De opleiding

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over de specifieke (mondzorg-)problemen en de behandeling van kwetsbare en geriatrische ouderen. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week (waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) en stelt geïnteresseerde tandartsen en mondhygiënisten in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.
Instromen in de opleiding kan na goedkeuring van de Opleidingscommissie.

Specialist

Na het afronden van de opleiding dient u uw portfolio ter beoordeling in bij het Consilium Gerodontologicum van de NVGd, zodat opname in het register voor tandarts-geriatrie of mondhygienist-geriatrie mogelijk is.

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding (opleidingsplaats) is ondergebracht in een verpleeghuis, een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Kijk rechts voor belangrijke data van het huidige cursusjaar. Kijk ook hieronder (indien de inschrijving voor een activiteit al geopend is) of onder het tabblad ‘cursussen‘.

Belangrijke data

Om te lezen

Om te luisteren

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

Voorzitter Onderwijscommissie:
Claar Wierink

Contact:
Opleidingscoördinator
020-5980580

Actuele cursusaanbod:

Nb: soms laadt het cursusaanbod niet goed, probeer het dan na een paar minuten nog een keer.

Startdatum: vrijdag 13 januari 2023
Cursus is vol

Een cursus met het karakter van een Masterclass: spreker Erik Storck van EstaSI zal een presentatie geven over Sensorische Informatieverwerking. Vervolgens zullen één of twee cursisten een relevante casus presenteren.Locatie: ACTA (ovb)Tijdstip: vanaf 13.00 uur, eindtijd (ongeveer) 17.30 uur. Sam
1 Dagdelen
Amsterdam
0 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Cursisten van de opleiding TGe/TG: € 350,- Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 395,-Mondhygiënisten / assistenten: € 350,-
Startdatum: dinsdag 17 januari 2023

Dinsdag 17 januari 2023 vindt de cursus ‘Het schrijven van een wetenschappelijke publicatie’ plaats in het ACTA-gebouw te Amsterdam. Deze cursus is een verplicht onderdeel van de opleidingen (Module 7.2 voor TGe en module IX.1 voor TG).Het programma van deze dag: 9.30 - 12.301. The
1 Dagdelen
2 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 530,-Mondhygiënisten: € 410,-Assistenten: € 275,-
Startdatum: vrijdag 24 maart 2023

Info volgt nog.
1 Dagdelen
11 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 500,-Mondhygiënisten: € 395,-Assistenten: € 250,-

Actuele aanbod masterclasses TGe:

Combi Masterclass TG/TGe: MS op vrijdag 3 februari 2023.

Klik op de link voor meer informatie:
https://bt-academy.nl/cursusdetails/192/masterclass-tg-tge-ms/

Actuele aanbod supervisie TGe:

0

Actuele aanbod Trainings(mid)dagen TGe:

Startdatum: vrijdag 02 december 2022
Cursus is vol

U bent vast met ons eens dat preventie het belangrijkste onderdeel van de tandheelkundige zorg voor kwetsbare ouderen is. Zonder goede communicatie over het doel en de wijze van uitvoeren zijn preventieve maatregelen echter gedoemd te mislukken. Om die reden zijn deze onderwerpen daarom verenigd in
1 Dagdelen
Amsterdam
0 beschikbaar
belangstellende tandartsen: € 295,-belangstellende mondhygiënisten: € 205,-belangstellende assistenten / praktijkbegeleiders TGe: € 85,-