Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen?

Tandarts geriatrie2021-12-01T15:03:25+00:00

Project Description

Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie.

Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de bevolking). Dit aantal neemt in de komende decennia bij een relatief gelijkblijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over (gedeeltelijk) natuurlijke detentie.

Er kunnen drie groepen ouderen worden onderscheiden: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus die specifieke kennis en kunde heeft om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Deze ouderen kunnen zelfstandig wonen (al dan niet met hulp van mantelzorg) of in verpleeg- of verzorgingshuizen of vergelijkbare zorginstellingen. Kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toenemende zorgafhankelijkheid.

Geriatrische patiënten zijn per definitie kwetsbaar. Deze ouderen zijn over het algemeen boven de 80 jaar. Andere kenmerken zijn het hebben van verschillende chronisch lichamelijke aandoeningen en gebruik van verschillende medicamenten.

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid en omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Dit impliceert onder andere dat de reguliere mondzorgverlening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de kwetsbare oudere.

Om als tandarts de aparte kennis, attitude en vaardigheden te leren die zorg verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt, is de postinitiële differentiatieopleiding TG ontwikkeld.

De opleiding

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over de specifieke (mondzorg-)problemen en de behandeling van kwetsbare en geriatrische ouderen. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week (waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.
Instromen in de opleiding kan na goedkeuring van de Opleidingscommissie.

Specialist

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) heeft de opleiding erkend. De KNMT heeft in haar ledenlijst de differentiatie ‘tandarts-geriatrie’ bij de betreffende tandartsleden aangegeven.

Na afronding van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie beoordeelt het Consilium Gerodontologicum (NVGd) het portfolio van de cursist. Wanneer dit goed wordt bevonden wordt de titel tandarts-geriatrie verleend.’

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding (opleidingsplaats) is ondergebracht in een verpleeghuis, een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Actuele cursusaanbod

Startdatum: woensdag 2 februari 2022

Woensdag 2 februari 2022 vindt de cursus ‘De oudere patiënt: van ondervoeding tot MTI en medicatie’ plaats in het ACTA-gebouw te Amsterdam (09.00-15.30 uur). Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie (module 4.4 en 4.6) en ook toegankelijk voor belangstellenden van de ger

1 Dagdelen
Amsterdam
15 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 445,-Mondhygiënisten: € 395,-Assistenten / begeleiders: € 195,-
Startdatum: vrijdag 11 februari 2022

De cursus ‘Impact van grijs in de praktijk; wat is geriatrische tandheelkunde? ’ wordt op 11 februari 2022 gegeven in het ACTA gebouw, Amsterdam van 13.00 tot 17.00 uur. CursusomschrijvingImpact van grijs in de praktijk; wat is geriatrische tandheelkunde? In de tandheelkundige praktijk zult u s

1 Dagdelen
Amsterdam
16 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici €330,-Mondhygiënisten: € 220,-Assistenten / begeleiders / studenten: € 180,-
Startdatum: woensdag 23 maart 2022

De cursus ‘Palliatieve zorg’ wordt gehouden op woensdag 23 maart 2022 (nieuwe datum) van 13.30 tot 16.30 uur bij NBC, Nieuwegein. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie maar ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. De cursus staat o

1 Dagdelen
Nieuwegein
13 beschikbaar
De prijs voor deze cursus bedraagt:Tandarts/arts/psycholoog € 325,‐Mondhygiënist/tandprotheticus € 215,‐Assistent/student € 175,‐

Actuele aanbod masterclasses TGe

Startdatum: woensdag 16 februari 2022

Op woensdag 16 februari 2022 zal in het NBC te Nieuwegein, van 15.00 tot 19.30 uur een Masterclass TGe gehouden worden. Het onderwerp van deze masterclass is ‘Welbevinden in kwetsbaarheid: aandacht voor het welbevinden van ouderen in de langdurige zorg’. Debby Gerritsen is bijzonder hoogleraar W

1 Dagdelen
Nieuwegein
28 beschikbaar
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog € 245,-Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus € 195,-Belangstellenden assistent/student € 95,-

Actuele aanbod supervisie TGe

Dit is momenteel nog niet ingepland.