Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen?

Tandarts geriatrie2021-04-09T08:58:13+00:00

Project Description

Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie.

Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de bevolking). Dit aantal neemt in de komende decennia bij een relatief gelijkblijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over (gedeeltelijk) natuurlijke detentie.

Er kunnen drie groepen ouderen worden onderscheiden: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus die specifieke kennis en kunde heeft om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Deze ouderen kunnen zelfstandig wonen (al dan niet met hulp van mantelzorg) of in verpleeg- of verzorgingshuizen of vergelijkbare zorginstellingen. Kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toenemende zorgafhankelijkheid.

Geriatrische patiënten zijn per definitie kwetsbaar. Deze ouderen zijn over het algemeen boven de 80 jaar. Andere kenmerken zijn het hebben van verschillende chronisch lichamelijke aandoeningen en gebruik van verschillende medicamenten.

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid en omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Dit impliceert onder andere dat de reguliere mondzorgverlening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de kwetsbare oudere.

Om als tandarts de aparte kennis, attitude en vaardigheden te leren die zorg verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt, is de postinitiële differentiatieopleiding TG ontwikkeld.

De opleiding

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over de specifieke (mondzorg-)problemen en de behandeling van kwetsbare en geriatrische ouderen. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week (waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.

Specialist

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) heeft de opleiding erkend. De KNMT heeft in haar ledenlijst de differentiatie ‘tandarts-geriatrie’ bij de betreffende tandartsleden aangegeven.

Na afronding van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie beoordeelt het Consilium Gerodontologicum (NVGd) het portfolio van de cursist. Wanneer dit goed wordt bevonden wordt de titel tandarts-geriatrie verleend.’

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding (opleidingsplaats) is ondergebracht in een verpleeghuis, een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Om te lezen

Om te luisteren

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

Voorzitter Onderwijscommissie:
Claar Wierink

Contact:
Samantha Paijens
020-5980580

Actuele cursusaanbod

Startdatum: donderdag 3 juni 2021

Op donderdag 3 juni (14-17 uur) vindt de cursus Omgang met cognitief beperkte ouderen plaats onder leiding van Claar Wierink en drs. H. (Henk) Algra. U kent misschien verschillende vormen van dementie: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewybody dementie. Maar ho

1 Dagdelen
20 beschikbaar
€ 225.00 p.p.


Startdatum: dinsdag 8 juni 2021

De online cursus ‘Mondzorg voor de geriatrische patiënt’ is verdeeld over 2 avonden: dinsdag 8 juni en dinsdag 31 augustus, beide van 19.30-21:30 uur. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkund

2 Dagdelen
Amsterdam
18 beschikbaar
€ 295.00 p.p.

De prijs voor deze twee avonden bedraagt:
Tandartsen/Artsen: € 295,-
Mondhygiënisten/Tandprothetici: € 195,-
Assistenten: € 100,-

Startdatum: woensdag 30 juni 2021

Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland stijgt. Onder deze groeiende groep bevinden zich ook meer en meer ouderen die een dementieel syndroom hebben. Gedragsveranderingen, angst en agressie worden vaak gezien bij deze groep en het bemoeilijkt het uitvoeren van medische of tandheelkundige onderzoek

1 Dagdelen
Nieuwegein
19 beschikbaar
€ 295.00 p.p.

De prijs voor deze dag bedraagt:
Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 295,-
Mondhygiënisten: € 250,-
Assistenten: € 100,-

Actuele aanbod masterclasses TGe

Momenteel zijn er geen cursussen gevonden, bel naar 020-5980580 voor meer informatie

Actuele aanbod supervisie TGe

Momenteel zijn er geen cursussen gevonden, bel naar 020-5980580 voor meer informatie