Je ontvangt van ons na afloop van de cursus een certificaat met daarop het aantal KRT / KRM-punten. De opleidingen van SBBT zijn geregistreerd door het CRKBO. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.