Kalender Cursussen2022-09-19T14:34:52+00:00

Cursussen bij BT Academy

Cursussen

BT-Academy organiseert in het kader van de postinitiёle differentiatieopleiding tot tandarts geriatrie, tandarts angstbegeleiding en tandarts gehandicaptenzorg ook cursussen, masterclasses en trainingsdag(del)en die voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die momenteel gepland zijn.

Zodra het onderwerp en de spreker(s) bekend zijn worden die aan de activiteit toegevoegd.

Meer informatie en aanmelden voor masterclasses, cursussen en trainingsdag(del)en: info@bt-academy.nl  of  bel: 020 598 05 80. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 16:30 uur.

Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Facturatie van de activiteiten geschiedt via SBBT.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Cursus kalender

Startdatum: woensdag 05 oktober 2022
Cursus is vol

Woensdag 5 oktober is de volgende Masterclass TA, in de ARISTO zalen in Utrecht, Lunetten van 13.00 tot 17.00 uur (inloop 12.30 uur)Suzy Matthijssen zal hier een presentatie verzorgen, getiteld ‘De bomen door het bos.. Wat zijn in vredesnaam al die therapieën?’Een aanzienlijk deel van de patië
1 Dagdelen
Utrecht
0 beschikbaar
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog € 295,-Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus € 195,-Belangstellenden assistent/student € 85,-
Startdatum: woensdag 12 oktober 2022

Supervisie is alleen toegankelijk voor studenten van de opleiding TG.
1 Dagdelen
Zwolle
6 beschikbaar
Startdatum: donderdag 10 november 2022

Donderdag 10 november organiseren wij de cursus LVB: Kom jezelf tegen, van Henk Algra. De cursus wordt gehouden in het ACTA-gebouw in Amsterdam.Deze cursus is onderdeel van de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg (module I.4) maar ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Samenvatting inhoud cu
1 Dagdelen
Amsterdam
14 beschikbaar
Startdatum: woensdag 16 november 2022

De trainingsmiddag Tandarts Gehandicaptenzorg is op 16 november 2022 van 14.30 uur tot ongeveer 19.00 uur in ‘Aristo Zalen Lunetten’ in Utrecht. Het thema van deze middag is ‘eetprobleem ARFID (voedselweigering)’. Wieke Roeleveld en Marieken Koster zullen deze trainingsmiddag verzorgen. Kort
1 Dagdelen
Utrecht
15 beschikbaar
praktijkbegeleiders TG: € 85,-belangstellende tandartsen: € 295,-belangstellende mondhygiënisten: € 195,-belangstellende assistenten: € 85,-studenten: € 85,-
Startdatum: vrijdag 02 december 2022

U bent vast met ons eens dat preventie het belangrijkste onderdeel van de tandheelkundige zorg voor kwetsbare ouderen is. Zonder goede communicatie over het doel en de wijze van uitvoeren zijn preventieve maatregelen echter gedoemd te mislukken. Om die reden zijn deze onderwerpen daarom verenigd in
1 Dagdelen
Amsterdam
8 beschikbaar
belangstellende tandartsen: € 295,-belangstellende mondhygiënisten: € 205,-belangstellende assistenten / praktijkbegeleiders TGe: € 85,-
Startdatum: donderdag 08 december 2022

Op donderdag 8 december wordt de cursus EMB, omgaan met mensen met een meervoudige beperking, gegeven in het NBC in Nieuwegein.In deze cursus wordt kennisgemaakt met een groep bijzondere mensen. Deze mensen zijn bijzonder omdat ze gehinderd worden door een combinatie van beperkingen. Ze hebben een v
1 Dagdelen
Nieuwegein
6 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici: 500,-Mondhygiënisten: 395,-Assistenten: 250,-Geef bij het boeken de juiste functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.
Startdatum: dinsdag 17 januari 2023

info volgt.
1 Dagdelen
7 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 530,-Mondhygiënisten: € 410,-Assistenten: € 275,-
Startdatum: donderdag 16 februari 2023

Voorheen de cursussen: "Workshop kunnen en aankunnen" en “Werken met kunnen en aankunnen”. Nu samengevoegd in een cursus van twee dagen.Dag 1: 16 februariDag 2: 9 maart Meer info volgt.
2 Dagdelen
Amsterdam
9 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt: Tandartsen/Artsen/Tandprothetici EUR 900,- Mondhygienisten: EUR 700,- Assistenten: EUR 400,-
Startdatum: vrijdag 24 maart 2023

Info volgt nog.
1 Dagdelen
13 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 500,-Mondhygiënisten: € 395,-Assistenten: € 250,-