Cursussen bij BT Academy

Cursussen

BT-Academy organiseert in het kader van de postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts /mondhygiënist geriatrie, tandarts / mondhygiënist angstbegeleiding en tandarts / mondhygiënist gehandicaptenzorg ook cursussen, masterclasses en trainingsdag(del)en die voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die momenteel gepland zijn.

Meer informatie en aanmelden voor masterclasses, cursussen en trainingsdag(del)en: info@bt-academy.nl of bel: 0207920527

Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Facturatie van de activiteiten geschiedt via SBBT.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Cursus kalender

Startdatum: zaterdag 09 maart 2024
Cursus is vol

mondgezondheid, maar de keerzijde van deze keuzevrijheid is dat men het spoor bijster dreigt te raken. Waarop baseer je als zorgverlener een behandelindicatie en welke factoren wegen het zwaarst op bepaalde beslismomenten? Behandeling van diepe cariës bij kinderen is afhankelijk van diagnostiek, coöperatie, gebitsontwikkeling, maar ook van sociaal-economische omstandigheden en de vaardigheden van de tandarts. De tandarts heeft een scala aan behandelmogelijkheden, maar moet eerst besluiten welke therapie passend is voor de patiënt. Diverse behandelmodaliteiten zullen nader worden uitgediept en er zal gelegenheid zijn om enkele van de methoden ook preklinisch te oefenen (pulpotomie en HALL). Aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek kunnen specifieke problemen en/of valkuilen in groepsverband worden besproken alsmede behandelindicaties worden geïllustreerd. Nb: Tijdens het practicum oefenen we pulpotomie en Hall kronen. Wij leveren hiervoor kunststof elementen, omdat natuurlijke elementen schaars zijn. Wij adviseren jullie om zelf natuurlijke elementen mee te nemen.CVKarin van Nes rondde haar opleiding tot tandarts af in 2002 en de opleiding tot pedodontoloog in 2014. Zij werkt momenteel op ACTA bij de afdeling kindertandheelkunde als docent en promovendus en op CBT Rijnmond als tandarts-pedodontoloog.Laura Kind studeerde begin 2012 af als tandarts aan ACTA. In 2016 rondde zij de opleiding tot tandarts-pedodontoloog af, eveneens aan ACTA. Laura is werkzaam bij CBT Rijnmond, schisisteam Erasmus MC en een algemene tandartspraktijk in Spijkenisse.
1 Dagdelen
Amsterdam
0 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici EUR 520,-Mondhygiënisten: EUR 405,-Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.
Startdatum: dinsdag 19 maart 2024

or belangstellenden voor de tandheelkundige zorg voor mensen met een beperking (tandartsen, mondhygiënisten). Aanleiding en doelstelling cursus:Inzicht geven in verwerking van pijn en welke (biopsychosociale) factoren van invloed zijnKennen en kunnen observeren van pijnsignalenKennis van methodisch en interdisciplinair werken in diagnostiek en behandeling van pijn en de rol van de tandheelkundige daarinKennis van het belang van communicatie met cliënt en cliëntsysteem en het effectief inzetten daarvan binnen diagnostiek en behandeling. Placebo en nocebo.Kennis van specifieke aandachtspunten op gebied van Tandheelkunde en orofaciale problemen bij VB en hoe hiermee om te gaanKennis van orofaciale problemen als oorzaak voor chronische pijn en hoe hiermee om te gaan in diagnostiek en behandelingKunnen toepassen van de aangereikte informatie in casuïstiek (gedragsproblematiek in relatie tot pijn, syndroomgerelateerde problematiek, psychosomatiek). Docenten:Ewa Biadaszkiewicz heeft haar studie tandheelkunde afgerond in 1998 in Polen, Poznan, waar ze in 2003 promoveerde. Na haar verhuizing naar Nederland is ze gestart met de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg bij SBT, Amsterdam die ze in 2011 afrondde. Van 2005 tot 2016 was ze werkzaam als Tandarts Gehandicaptenzorg binnen het CBT, MKA-chirurgie, UMC Groningen. Vanaf 2017 is ze werkzaam als Tandarts Gehandicaptenzorg bij CBT Vogellanden in Zwolle en bij SBT in Amsterdam.Leendert Sneep is fysiotherapeut bij Ipse de Bruggen en sinds 2008 betrokken bij het pijnteam. Vanuit dit interdisciplinaire team is in 2020 een (intern) zorgprogramma pijn geschreven, waarin het interdisciplinaire proces van diagnostiek en behandeling van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking beschreven is. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn: klinisch redeneren, evalueren en chronische pijn. Vanaf 2021 is Leendert mede-initiatiefnemer en kernteamlid van het landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking. Dit kennisnetwerk legt verbinding tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, beroepsverenigingen en kennisorganisaties en heeft als doel kennis over pijn bij verstandelijke beperking beschikbaar te stellen en door te ontwikkelen tot praktische handvatten die gedeeld kunnen worden. Leendert werkt mee aan de herziening van de richtlijn pijn bij Verstandelijke beperking.Henk Algra werkte ruim 45 jaar als orthopedagoog/GZ-psycholoog en docent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast was hij gedurende 15 jaar verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en betrokken bij de supervisie van studenten voor de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. In 2021 verscheen van zijn hand een casusboek over de omgang met bijzondere patiënten in de mondzorg. Momenteel werkt hij nog op consultbasis in de gehandicaptenzorg. Sandra van Maarseveen is sinds 1995 Orofaciaal fysiotherapeut en vanaf 2000 werkzaam binnen de bijzondere tandheelkunde. In 2014 rondde zij de opleiding psychosomatisch fysiotherapeut af. Sandra maakt deel uit van het team Orofaciale pijn op het CBT Vogellanden in Zwolle. Ze werkt samen met andere specialisten binnen Revalidatie Centrum Vogellanden, waaronder met de haptotherapeut (lichaamsgerichte therapie), de logopedist, de psycholoog en de revalidatie arts.
1 Dagdelen
Zwolle
2 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen: EUR 525,-Mondhygiënisten: EUR 405,-Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.
Startdatum: donderdag 28 maart 2024
Cursus is vol

e tandartsen, mondhygiënisten of assistenten werkzaam in de bijzondere tandheelkunde. De locatie voor dag 1 is Ariso Sloterdijk, dag 2 wordt gehouden bij ACTA, Amsterdam. CursusomschrijvingDag 1: Skills4ComfortDe Skills4Comfort scholing is een training voor zorgprofessionals in de medische setting, waarin kennis wordt overgedragen om angst en pijn te reduceren van zowel volwassen patiënten als kinderen. Hierdoor wordt het comfort van de patiënten verhoogd.De cursus is geschikt voor medische professionals die met patiënten in stressvolle-, acute en/of (poli)klinische situaties werken, zoals SEH-personeel, medisch specialisten, tandartsen, huisartsen, anesthesiemedewerkers, ambulancepersoneel, verpleegkundigen, psychologen, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers. De onderwerpen die in de Skills4Comfort scholing behandeld worden zijn het gebruik van non-verbale communicatie, de invloed van taal op de patiënt en het leren toepassen van focus-taal in combinatie met eenvoudige medische hypnose technieken. De training zal bestaan uit een inleiding en theorie, plenaire discussies, oefeningen in kleine groepen, videodemonstraties en casuïstiekpresentaties. Skills4comfort is een training die medewerkers in de gezondheidszorg handvatten geeft om: • Snel en goed contact met de patiënt te maken • De patiënt te helpen zich te ontspannen en zich comfortabeler te voelen tijdens ingrepen • Op niet farmacologische wijze angst en pijn te verminderen bij de patiënt • De methoden zijn wetenschappelijke onderbouwd, hetgeen ook kort getoond zal worden tijdens de cursus. De scholing wordt in kleine groepen gegeven, zodat de theorie interactief wordt behandeld. Daarnaast zullen praktische vaardigheden getraind worden, met als doel het aanleren van technieken die direct toepasbaar zullen zijn in de dagelijkse praktijk, zoals bijvoorbeeld bij het uitvoeren van verrichtingen en ingrepen. Het gebruik van deze technieken kan leiden tot tijdsbesparing tijdens het werk o.a. via een verbeterd en efficiënter patiëntencontact. Een andere woordkeuze en het gebruik van positieve taal werken angst- en stress reducerend, waardoor nadelige lange termijneffecten (zoals het vermijden van medische zorg of posttraumatische stress) voorkomen kunnen worden. Dag 2: HypnoseEr kunnen zich bij patiënten problemen voordoen waar u als zorgprofessional geen oplossing voor kan bieden. Uit veel verschillende onderzoeken is gebleken dat medische hypnose een gunstig effect kan hebben bij volwassenen en kinderen vanaf ca. 6 jaar met o.a. buikpijn, hoofdpijn, chronische pijn, chronische ziekten, klachten die niet berusten op een lichamelijke ziekte of aandoening, slaapproblemen, bedplassen, ontlastingsproblematiek, tics, angst, eczeem en astmatische problematiek. In deze tweede cursusdag word je geschoold in de noodzakelijke basistechnieken voor gebruik van hypnose, zodat je na afloop in staat bent om eenvoudige hypnose-interventies toe te passen in de praktijk. Tijdens deze cursus wordt behandeld wat hypnose wel is en wat niet. Onderwerpen als taalgebruik, metaforen, trance-inductietechnieken, tranceverdiepingstechnieken en angst- en pijnreductietechnieken komen aan bod. Gedurende de cursusdag oefen je met deze diverse technieken. Er wordt gewerkt met videodemonstraties en plenaire presentaties.
2 Dagdelen
Amsterdam
0 beschikbaar
De prijs voor deze tweedaagse cursus bedraagt:Tandartsen € 1.000,--Mondhygiënisten: € 870,-Assistenten: € 725,-
Startdatum: maandag 08 april 2024

er.’ Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie (module 2.1) en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. CursusomschrijvingPsychopathologie bij ouderenOuderen met cognitieve stoornissen: hoe te herkennen en te onderscheiden van andere gedragsveranderingen op latere leeftijd.Was er tot de jaren 80 van de vorige eeuw in de ouderenpsychiatrie vooral veel aandacht voor allerlei vormen van dementie, de laatste decennia is het focus van onderzoek en behandeling meer en meer komen te liggen op (andere) psychiatrische aandoeningen zoals de (laat ontstane) depressie, angststoornissen, psychosen en persoonlijkheidsstoornissen. In de voordracht zullen overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende psychiatrische aandoeningen aan bod komen en wat de consequenties zijn voor de begeleiding en behandeling in de dagelijkse (tandheelkundige) praktijk.DelierTijdens het onderdeel van Hanna Willems zal het delier worden besproken, waarbij etiologie, definities, meetschalen, risicofactoren en de gevolgen van het delier aan bod komen. Tevens de afgrenzing met de differentiaal diagnosen zoals depressie en dementie. De vorm van het onderwijs zal een interactief college zijn.Curriculum VitaeMartin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkte 20 jaar als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, op de afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘The Neuropsychiatry of Dementia. Psychometrics, clinical implications and outcome’. Hij heeft een speciale belangstelling voor en doet onderzoek naar de relatie tussen psychiatrische fenomenologie en dementie. Voorts is hij docent ouderenpsychiatrie aan meerdere instituten en redacteur/auteur op dit gebied. Onlangs verscheen zijn boek: Ouderenpsychiatrie: de praktijk, het herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen. Hanna Willems werd tot arts opgeleid in het AMC (nu: Amsterdam UMC), waarna ze klinisch geriater werd en internist. Ze promoveerde op wervelfracturen in de geriatrie bij Willem Lems in 2014. Ze ging na haar promotie weer terug naar het UMC, waar ze haar vak uitoefent en hoofd is van de afdeling geriatrie. Landelijk is ze voorzitter van het project Leading the Change dat zorgevaluaties stimuleert en mogelijk maakt. Thans doet ze onderzoek naar wervelfracturen en heupfracturen bij ouderen. Hanna maakt deel uit van de onderwijscommissie van de differentiatieopleiding Tandarts Geriatrie bij de BT-Academy. Mocht u vooraf, om 11.30, willen lunchen, dan hoor ik dat graag!
2 Dagdelen
12 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 355,-Mondhygiënisten: € 235,-Assistenten: € 135,-
Startdatum: woensdag 15 mei 2024

arrière gewijd aan preventie en de rol van fluoride. Hij kan als geen ander antwoorden geven op veel gestelde vragen, maar ook richting geven aan onze discussie over de toepassing van fluoride bij kwetsbare ouderen.Aansluitend aan de lezing van Cor van Loveren zullen twee cursisten een relevante casus presenteren. Korte inhoud lezing:FluorideIn deze masterclass zal ingegaan worden op het werkingsmechanisme van fluoride en de fluoridetoepassingen. De steunpilaar van de fluorideadvisering is het gebruik van fluoridetandpasta. Hier bestaan veel varianten van ook in de fluorideverbinding en fluorideconcentratie. Implicaties hiervan voor het klinisch gebruik zullen worden besproken. Uw vragen zullen worden beantwoord. Spreker: Cor van Loveren studeerde in 1976 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1977 ging hij werken bij de afdeling preventieve tandheelkunde aan die universiteit en dat werk beviel zo goed en was zo inspirerend dat hij tot zijn pensionering (2018) bleef werken in de preventieve tandheelkunde vooral gericht op de bescherming van de harde tandweefsels. In de gehele periode gaf hij onderwijs aan studenten tandheelkunde en mondhygiëne en in het circuit van PAOT. Ook deed hij onderzoek, hetgeen resulteerde in 179 publicaties terug te vinden in Pubmed en nog enkele tientallen publicaties in de vakliteratuur en als hoofdstuk in boeken. Alle publicaties over aspecten van (klinische) preventieve tandheelkunde. Belangrijke evenementen in de academische carrière: 1984: verhuizing van Rijksuniversiteit Utrecht naar ACTA, 1990: promotie met als titel ”Fluoride-resistant mutans streptococci” en 2005: benoeming tot Bijzonder Hoogleraar Preventieve Tandheelkunde namens het Ivoren Kruis. Voor het Ivoren Kruis had hij zijn hele loopbaan zitting in het wetenschappelijk adviescollege verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud van folders en adviezen.
1 Dagdelen
30 beschikbaar
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog € 315,-Belangstellende mondhygiënist/ € 215,-Belangstellenden praktijkbegeleider TGe/assistent/student € 115,-
Startdatum: woensdag 15 mei 2024

1 Dagdelen
15 beschikbaar
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog € 315,-Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus € 215,-Belangstellenden assistent/student € 115,-
Startdatum: woensdag 22 mei 2024

1 Dagdelen
18 beschikbaar
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog € 315,-Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus € 215,-Belangstellenden assistent/student € 115,-
Startdatum: dinsdag 25 juni 2024

1 Dagdelen
Nieuwegein
19 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici EUR 555,-Mondhygiënisten: EUR 415,-Assistenten: EUR 270,-Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.