Cursus details2019-07-31T15:08:30+00:00

Bekijk opleiding

Bekijk hier de details van deze opleiding en boek meteen als je dat wil 

Cursus TA/TG/TMFP: Psychopathologie voor tandartsen

woensdag 16 & donderdag 17 maart 2022, NBC Congrescentrum

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel voldoet zo’n kwart van alle Nederlanders aan alle kenmerken van een psychische stoornis en ongeveer veertig procent van alle mensen heeft er al eens in zijn leven mee te maken gehad. Tandartsen worden er in hun werk dus regelmatig mee geconfronteerd. Extreme angst voor het ondergaan van een tandheelkundige ingreep (‘tandartsfobie’) is daar een bekend voorbeeld van. Maar psychische problemen beperken zich niet tot angst alleen en kunnen een rol spelen bij het ontstaan van fysieke en tandheelkundige klachten (zoals pijn in de mond), herstel van klachten belemmeren of tot gebitsbeschadigingen leiden. Soms leidt psychisch leed tot uiterst opstandig of zelfs agressief gedrag jegens de behandelaar. Inzicht in de achtergrond van deze problematiek is belangrijk, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat passende maatregelen te nemen om tot een succesvolle tandheelkundige behandeling te komen.

Deze cursus bestaat uit twee delen:
Het eerste deel behandelt de inschatting van psychische problematiek. Er wordt aandacht besteed aan het bio-psychosociale model van gezondheid en ziekte. Vervolgens wordt het afnemen van een anamnese die de verschillende aspecten van dit model beslaat, besproken en geoefend.

Het tweede deel behandelt de problematiek van een aantal relevante psychiatrische ziektebeelden waarmee de tandarts in zijn praktijkuitoefening kan worden geconfronteerd. Kortom, in deze cursus leert de tandarts voor de tandheelkunde relevante psychische aandoeningen te herkennen, typische valkuilen te vermijden en de juiste stappen te nemen om patiënten op een adequate manier tandheelkundig te behandelen of te verwijzen.

Competenties

- In grote lijnen het psychosociaal functioneren van een patiënt kunnen beoordelen.
- Kunnen afnemen van een (bio)psychosociale anamnese.
- Kunnen herkennen van voor de tandheelkundige beroepsuitoefening relevante psychopathologische verschijnselen (in het kader van DSM classificaties) zoals angst-, stemmings-, persoonlijkheids-, denk- en waarnemings-, eet- en somatoforme stoornissen.
- Kunnen benoemen van de belangrijkste kenmerken van voornoemde psychische aandoeningen.
- Kunnen benoemen van de consequenties van het hebben van een dergelijke stoornis voor de uitvoering van een tandheelkundige behandeling.
- Kunnen omgaan met problemen voortkomend uit deze stoornissen.
- Weet hebben van de belangrijkste typen (psychotherapeutische, medicamenteuze) behandelingen van voornoemde stoornissen en daarvoor kunnen verwijzen.

Afsluitende toets
De cursus wordt afgesloten met een toets. De getoetste stof omvat:
De Jongh, A. (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk: over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn Stafleu, Van Loghum: Houten [ISBN 90 313 4253]. NB: Het boek is niet inbegrepen bij de cursusprijs!

Docenten: Dag 1: prof. dr. Ad de Jongh (tandarts/gz-psycholoog), Dag 2: Wendy Knibbe (gz-psycholoog).

Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Programma:

Dag 1: Diagnostiek en psychopathologie
09.00 - 09.30 uur: Ontvangst
09.30 - 09.45 uur: Algemene inleiding
09.45 - 10.45 uur: Eigenaardig, bizar, impulsief of agressief gedrag
10.45 - 11.00 uur: Koffie/thee
11.00 - 12.30 uur: Onverklaarde tandheelkundige klachten
12.30 - 13.30 uur: Lunch
13.30 - 15.15 uur: Aandoeningen met schadelijke effecten op het gebit
15.15 - 15.30 uur: Thee/koffie
15.30 - 16.15 uur: Angststoornissen
16.15 - 17.15 uur: Oefening ‘Diagnostiek en herkenning’
17.15 - 17.30 uur: Afsluiting en evaluatie

Dag 2: de anamnese
09.30 - 10.00 uur: Ontvangst
10.00 - 11.15 uur: Algemene inleiding en bespreking huiswerkopdracht
11.15 - 11.30 uur: Koffie/thee
11.30 - 12.45 uur: Het biopsychosociale model van gezondheid en ziekte
12:45 - 13.00 uur: Anamnese volgens het biopsychosociale model
13.00 - 14.00 uur: Lunch
14.00 - 14.30 uur: Vervolg anamnese volgens het biopsychosociale model
14.30 - 15.45 uur: Gesprekstechnieken
15.45 - 16.00 uur: Thee/koffie
16.00 - 16.45 uur: Casuïstiek
16.45 - 17.45 uur: Oefening bio-psychosociale anamnese
17.45 - 18.00 uur: Afsluiting en evaluatie

Beschikbare plaatsen: 8
€650.00 per persoon

Inschrijven voor deze cursus

Bedrijf/organisatie of particulier?

Persoonsgegevens

Deelnemer



Velden met * zijn verplicht voor het op de juiste manier verwerken van jouw aanvraag.


Details van opleiding


Cursus details

Cursus
Cursus TA/TG/TMFP: Psychopathologie voor tandartsen
Plaatsen vrij
8
Prijs
€650.00 per persoon
Duur
2 Dagdelen
Locatie
Nieuwegein
Startdatum
woensdag 16 maart 2022