Bekijk opleiding

Bekijk hier de details van deze opleiding en boek meteen als je dat wil

Cursus TGe / TG: Sensorische informatieverwerking in de mondzorg

Cursus is vol
Beschikbare plaatsen: 0
€395.00 per persoon

Een cursus met het karakter van een Masterclass: spreker Erik Storck van EstaSI zal een presentatie geven over Sensorische Informatieverwerking. Vervolgens zullen één of twee cursisten een relevante casus presenteren.

Locatie: ACTA

Tijdstip: vanaf 13.00 uur, eindtijd (ongeveer) 17.30 uur.

Samenvatting presentatie:
Sensorische informatieverwerking (SI) is het vermogen om prikkels via onze zintuigen op te nemen en via de hersenen betekenis te geven. Bij het ouder worden verandert de kwaliteit van de zintuigen - o.a. zien, horen, voelen, ruiken, proeven - en dat heeft invloed op de manier waarop we dingen beleven. Daarbij vinden er in het brein veranderingen plaats, zeker bij dementie, maar ook bij clienten met een verstandelijke beperking zijn die beperkingen vaak al in aanleg aanwezig. Hierdoor kunnen remmingen bijvoorbeeld afnemen, waardoor iemand veel meer primair regeert. Zowel bij een verstandelijke beperking als bij het ouder worden, is er overwegend sprake van een vertraagde verwerking van informatie. Mensen hebben dan meer tijd nodig om informatie uit zintuigelijke prikkels of woorden te laten landen en betekenis te verlenen aan wat men hoort, ziet, ruikt, voelt, etc. De verschillende alertheidsfases waarin iemand kan verkeren hebben vervolgens ook weer invloed op de manier van reageren op zintuiglijke informatie. Al deze aspecten spelen dus een rol bij de cliënt en wanneer je als zorgverlener hier adequaat op kan inspelen, zullen behandelingen aanzienlijk soepeler verlopen. Erik Storck zal in zijn lezing de basistheorie over de Sensorische Informatieverwerking veelvuldig onderbouwen en illustreren met praktijkvoorbeelden, waarbij hij inspeelt op interactie met de deelnemers.

Curriculum Vitae:
Erik Storck. Na het afronden van zijn studie fysiotherapie heeft Erik Storck eerst vier jaar in het buitenland gewerkt, voordat hij in Nederland een baan kreeg in de zorg voor verstandelijke gehandicapten. Hier kreeg hij veel te maken met moeilijk / onbegrepen gedrag, wat hem dusdanig interesseerde dat hij zich ging verdiepen in gedrag en tevens de opleiding tot haptotherapeut ging volgen. Vanaf 2005 werkt Erik als zelfstandig consulent bij het CCE (centrum voor consultatie en expertise). Sindsdien heeft hij zich, naast zijn specialisatie in de Sensorische Informatieverwerking, tevens gespecialiseerd in de methode Heijkoop en de Transactionele Analyse. Deze combinatie gebruikt hij intensief bij zijn begeleiding van teams die werken met probleemgedrag. Sinds 2012 is Erik als docent verbonden aan estaSI Trainingen en geeft hij daar de opleidingen en Masterclasses over Sensorische Informatieverwerking bij ouderen en mensen met dementie, voor paramedici en andere professionals werkzaam in de ouderenzorg.

De prijs voor deze dag bedraagt:
Cursisten van de opleiding TGe/TG: € 350,-
Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 395,-
Mondhygiënisten / assistenten: € 350,-Cursus is vol, daarom is aanmelden niet meer mogelijk!

Details van cursus


Cursus details

Cursus
Cursus TGe / TG: Sensorische informatieverwerking in de mondzorg
Labels
Plaatsen vrij
0
Prijs
€395.00 p/p
Duur
1 Dagdelen
Locatie
Amsterdam
Startdatum
vrijdag 13 januari 2023