Bekijk opleiding

Bekijk hier de details van deze opleiding en boek meteen als je dat wil

Cursus TG: Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Cursus is vol
Beschikbare plaatsen: 0
€525.00 per persoon

Op dinsdag 19 maart 2024 van 09.00 – 17.00 uur, vindt de vernieuwde cursus ‘pijn bij mensen met een verstandelijke beperking ’plaats. Locatie: de Vogellanden, Zwolle. Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot tandarts gehandicaptenzorg (module I.8, voorheen IV.3) en is ook toegankelijk voor belangstellenden voor de tandheelkundige zorg voor mensen met een beperking (tandartsen, mondhygiënisten).

Aanleiding en doelstelling cursus:

  • Inzicht geven in verwerking van pijn en welke (biopsychosociale) factoren van invloed zijn
  • Kennen en kunnen observeren van pijnsignalen
  • Kennis van methodisch en interdisciplinair werken in diagnostiek en behandeling van pijn en de rol van de tandheelkundige daarin
  • Kennis van het belang van communicatie met cliënt en cliëntsysteem en het effectief inzetten daarvan binnen diagnostiek en behandeling. Placebo en nocebo.
  • Kennis van specifieke aandachtspunten op gebied van Tandheelkunde en orofaciale problemen bij VB en hoe hiermee om te gaan
  • Kennis van orofaciale problemen als oorzaak voor chronische pijn en hoe hiermee om te gaan in diagnostiek en behandeling
  • Kunnen toepassen van de aangereikte informatie in casuïstiek (gedragsproblematiek in relatie tot pijn, syndroomgerelateerde problematiek, psychosomatiek).

Docenten:

Ewa Biadaszkiewicz heeft haar studie tandheelkunde afgerond in 1998 in Polen, Poznan, waar ze in 2003 promoveerde. Na haar verhuizing naar Nederland is ze gestart met de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg bij SBT, Amsterdam die ze in 2011 afrondde. Van 2005 tot 2016 was ze werkzaam als Tandarts Gehandicaptenzorg binnen het CBT, MKA-chirurgie, UMC Groningen. Vanaf 2017 is ze werkzaam als Tandarts Gehandicaptenzorg bij CBT Vogellanden in Zwolle en bij SBT in Amsterdam.

Leendert Sneep is fysiotherapeut bij Ipse de Bruggen en sinds 2008 betrokken bij het pijnteam. Vanuit dit interdisciplinaire team is in 2020 een (intern) zorgprogramma pijn geschreven, waarin het interdisciplinaire proces van diagnostiek en behandeling van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking beschreven is. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn: klinisch redeneren, evalueren en chronische pijn. Vanaf 2021 is Leendert mede-initiatiefnemer en kernteamlid van het landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking. Dit kennisnetwerk legt verbinding tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, beroepsverenigingen en kennisorganisaties en heeft als doel kennis over pijn bij verstandelijke beperking beschikbaar te stellen en door te ontwikkelen tot praktische handvatten die gedeeld kunnen worden. Leendert werkt mee aan de herziening van de richtlijn pijn bij Verstandelijke beperking.

Henk Algra werkte ruim 45 jaar als orthopedagoog/GZ-psycholoog en docent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast was hij gedurende 15 jaar verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en betrokken bij de supervisie van studenten voor de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. In 2021 verscheen van zijn hand een casusboek over de omgang met bijzondere patiënten in de mondzorg. Momenteel werkt hij nog op consultbasis in de gehandicaptenzorg.

Sandra van Maarseveen is sinds 1995 Orofaciaal fysiotherapeut en vanaf 2000 werkzaam binnen de bijzondere tandheelkunde. In 2014 rondde zij de opleiding psychosomatisch fysiotherapeut af. Sandra maakt deel uit van het team Orofaciale pijn op het CBT Vogellanden in Zwolle. Ze werkt samen met andere specialisten binnen Revalidatie Centrum Vogellanden, waaronder met de haptotherapeut (lichaamsgerichte therapie), de logopedist, de psycholoog en de revalidatie arts.

De prijs voor deze dag bedraagt:
Tandartsen: EUR 525,-
Mondhygiënisten: EUR 405,-

Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.
Cursus is vol, daarom is aanmelden niet meer mogelijk!

Details van cursus


Cursus details

Cursus
Cursus TG: Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking
Labels
Plaatsen vrij
0
Prijs
€525.00 p/p ex. BTW
Duur
1 Dagdelen
Locatie
Zwolle
Startdatum
dinsdag 19 maart 2024