Bekijk opleiding

Bekijk hier de details van deze opleiding en boek meteen als je dat wil

Cursus TA: Medische Hypnose

Cursus is vol
Beschikbare plaatsen: 0
€1,000.00 per persoon

NB: voor deze bijzondere cursus zijn nog slechts 2 plekken vrij!

Donderdag 28 maart en woensdag 24 april vindt de tweedaagse cursus ‘Skills4Comfort / Medische Hypnose’ plaats. Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot tandarts angstbegeleiding (module IV.1) en is ook toegankelijk voor andere tandartsen, mondhygiënisten of assistenten werkzaam in de bijzondere tandheelkunde. De locatie voor dag 1 is Ariso Sloterdijk, dag 2 wordt gehouden bij ACTA, Amsterdam.

Cursusomschrijving

Dag 1: Skills4Comfort

De Skills4Comfort scholing is een training voor zorgprofessionals in de medische setting,
waarin kennis wordt overgedragen om angst en pijn te reduceren van zowel volwassen patiënten als kinderen. Hierdoor wordt het comfort van de patiënten verhoogd.

De cursus is geschikt voor medische professionals die met patiënten in stressvolle-, acute en/of (poli)klinische situaties werken, zoals SEH-personeel, medisch specialisten, tandartsen, huisartsen, anesthesiemedewerkers, ambulancepersoneel, verpleegkundigen, psychologen, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers.

De onderwerpen die in de Skills4Comfort scholing behandeld worden zijn het gebruik van non-verbale communicatie, de invloed van taal op de patiënt en het leren toepassen van focus-taal in combinatie met eenvoudige medische hypnose technieken. De training zal bestaan uit een inleiding en theorie, plenaire discussies, oefeningen in kleine groepen, videodemonstraties en casuïstiekpresentaties.

Skills4comfort is een training die medewerkers in de gezondheidszorg handvatten geeft om:
• Snel en goed contact met de patiënt te maken
• De patiënt te helpen zich te ontspannen en zich comfortabeler te voelen tijdens ingrepen
• Op niet farmacologische wijze angst en pijn te verminderen bij de patiënt
• De methoden zijn wetenschappelijke onderbouwd, hetgeen ook kort getoond zal worden tijdens de cursus.

De scholing wordt in kleine groepen gegeven, zodat de theorie interactief wordt behandeld. Daarnaast zullen praktische vaardigheden getraind worden, met als doel het aanleren van technieken die direct toepasbaar zullen zijn in de dagelijkse praktijk, zoals bijvoorbeeld bij het uitvoeren van verrichtingen en ingrepen. Het gebruik van deze technieken kan leiden tot tijdsbesparing tijdens het werk o.a. via een verbeterd en efficiënter patiëntencontact. Een andere woordkeuze en het gebruik van positieve taal werken angst- en stress reducerend, waardoor nadelige lange termijneffecten (zoals het vermijden van medische zorg of posttraumatische stress) voorkomen kunnen worden.

Dag 2: Hypnose

Er kunnen zich bij patiënten problemen voordoen waar u als zorgprofessional geen oplossing voor kan bieden. Uit veel verschillende onderzoeken is gebleken dat medische hypnose een gunstig effect kan hebben bij volwassenen en kinderen vanaf ca. 6 jaar met o.a. buikpijn, hoofdpijn, chronische pijn, chronische ziekten, klachten die niet berusten op een lichamelijke ziekte of aandoening, slaapproblemen, bedplassen, ontlastingsproblematiek, tics, angst, eczeem en astmatische problematiek.
In deze tweede cursusdag word je geschoold in de noodzakelijke basistechnieken voor gebruik van hypnose, zodat je na afloop in staat bent om eenvoudige hypnose-interventies toe te passen in de praktijk.
Tijdens deze cursus wordt behandeld wat hypnose wel is en wat niet. Onderwerpen als taalgebruik, metaforen, trance-inductietechnieken, tranceverdiepingstechnieken en angst- en pijnreductietechnieken komen aan bod. Gedurende de cursusdag oefen je met deze diverse technieken. Er wordt gewerkt met videodemonstraties en plenaire presentaties.

De prijs voor deze tweedaagse cursus bedraagt:
Tandartsen € 1.000,--
Mondhygiënisten: € 870,-
Assistenten: € 725,-Cursus is vol, daarom is aanmelden niet meer mogelijk!

Details van cursus


Cursus details

Cursus
Cursus TA: Medische Hypnose
Labels
Plaatsen vrij
0
Prijs
€1,000.00 p/p
Duur
2 Dagdelen
Locatie
Amsterdam
Startdatum
donderdag 28 maart 2024