Mondhygiënist angstbegeleiding of geriatrie

Mondhygiënist Angstbegeleiding en MH Geriatrie

Gedifferentieerd mondzorgkundige

De differentiatie-opleidingen voor tandarts angstbegeleiding, – gehandicaptenzorg en – gerodontologie bestaan inmiddels vele jaren. Al langere tijd bestond de wens om de opleidingen ook open te stellen voor mondzorgkundigen. Bij de mondzorg voor bijzondere zorggroepen spelen zij een belangrijke rol en meer kennis over de doelgroepen en over de mogelijke behandelaanpak is dan ook een meerwaarde. Inmiddels zijn de opleiding Angstbegeleiding en Geriatrie toegankelijk voor mondzorgkundigen. Het opleidingsplan dat voor de tandartsen geldt, wordt waar mogelijk en in overleg met de onderwijscommissie ook gevolgd door de mondzorgkundige. Heb je interesse, neem dan contact op via info@bt-academy.nl en kijk voor meer informatie onder opleidingen – tandarts angstbehandeling of tandarts geriatrie.

2022-05-02T12:24:49+00:00