Mondhygiënist Angstbegeleiding, MH Geriatrie en MH Gehandicaptenzorg

Gedifferentieerd mondzorgkundige

De differentiatie-opleidingen voor tandarts angstbegeleiding, – gehandicaptenzorg en – gerodontologie bestaan inmiddels vele jaren. Al langere tijd bestond de wens om de opleidingen ook open te stellen voor mondzorgkundigen. Bij de mondzorg voor bijzondere zorggroepen spelen zij een belangrijke rol en meer kennis over de doelgroepen en over de mogelijke behandelaanpak is dan ook een meerwaarde. Inmiddels zijn alledrie onze opleidingen (Angstbegeleiding, Geriatrie  en Gehandicaptenzorg) toegankelijk voor mondzorgkundigen. Het betreft momenteel nog een pilot. Het opleidingsplan dat voor de tandartsen geldt, wordt waar mogelijk en in overleg met de onderwijscommissie ook gevolgd door de mondzorgkundige of indien nodig aangepast. Heb je interesse, neem dan contact op via info@bt-academy.nl en kijk voor meer informatie onder opleidingen – tandarts angstbehandeling, tandarts geriatrie of tandarts gehandicaptenzorg.