Tandarts-gehandicaptenzorg

Je bent tandarts en geïnteresseerd in de behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg.

Tandarts-gehandicaptenzorg

Je bent tandarts en geïnteresseerd in de behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg.

Enkele honderdduizenden mensen in Nederland hebben een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het gaat hier om mensen met een aangeboren of later in het leven verworven beperking. Hun mondgezondheid en mondverzorging zijn vaak niet optimaal en soms zelfs ronduit slecht.

Voor een tandheelkundige behandeling kunnen zij terecht in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, een verwijspraktijk voor Bijzondere Tandheelkunde, of een instellingspraktijk. Hier zijn kennis, faciliteiten en een multidisciplinaire samenwerking beschikbaar om de behandeling te optimaliseren.

Om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tandheelkundig te leren behandelen, is de postinitiële differentiatieopleiding TG opgezet.

De opleiding

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over specifieke (mondzorg-)problemen bij mensen met een beperking, op zowel medisch, tandheelkundig als op psychologisch gebied. Ook komen de verschillende behandelmogelijkheden aan de orde. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week. Het grootste deel van de tijd worden patiënten behandeld in een CBT of in een instelling voor mensen met een beperking onder supervisie van een tandarts- gehandicaptenzorg. Indien nodig wordt samengewerkt met een orthopedagoog, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of anesthesioloog. AanmeIden kan door middel van een cv en motivatiebrief te sturen naar: info@bt-academy.nl. Instromen in de opleiding kan na goedkeuring van de Opleidingscommissie.

Specialist

In de deeltijdopleiding komt een scala aan onderwerpen aan bod. Die zorgen ervoor dat je aan het eind van de opleiding een echte specialist bent op dit vakgebied. Je wordt dan ook als gedifferentieerd tandarts geregistreerd bij de VBTGG.

Locatie

De patiëntbehandelingen tijdens de opleiding worden over het algemeen uitgevoerd in een multidisciplinaire setting in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of in een instelling voor mensen met een beperking. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen(VMBZ).

Kijk rechts voor belangrijke data van het huidige cursusjaar. Kijk ook hieronder (indien de inschrijving voor een activiteit al geopend is) of onder het tabblad ‘cursussen‘.

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

Voorzitter Onderwijscommissie:

Actuele cursusaanbod

Startdatum: zaterdag 09 maart 2024
Cursus is vol

mondgezondheid, maar de keerzijde van deze keuzevrijheid is dat men het spoor bijster dreigt te raken. Waarop baseer je als zorgverlener een behandelindicatie en welke factoren wegen het zwaarst op bepaalde beslismomenten? Behandeling van diepe cariës bij kinderen is afhankelijk van diagnostiek, coöperatie, gebitsontwikkeling, maar ook van sociaal-economische omstandigheden en de vaardigheden van de tandarts. De tandarts heeft een scala aan behandelmogelijkheden, maar moet eerst besluiten welke therapie passend is voor de patiënt. Diverse behandelmodaliteiten zullen nader worden uitgediept en er zal gelegenheid zijn om enkele van de methoden ook preklinisch te oefenen (pulpotomie en HALL). Aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek kunnen specifieke problemen en/of valkuilen in groepsverband worden besproken alsmede behandelindicaties worden geïllustreerd. Nb: Tijdens het practicum oefenen we pulpotomie en Hall kronen. Wij leveren hiervoor kunststof elementen, omdat natuurlijke elementen schaars zijn. Wij adviseren jullie om zelf natuurlijke elementen mee te nemen.CVKarin van Nes rondde haar opleiding tot tandarts af in 2002 en de opleiding tot pedodontoloog in 2014. Zij werkt momenteel op ACTA bij de afdeling kindertandheelkunde als docent en promovendus en op CBT Rijnmond als tandarts-pedodontoloog.Laura Kind studeerde begin 2012 af als tandarts aan ACTA. In 2016 rondde zij de opleiding tot tandarts-pedodontoloog af, eveneens aan ACTA. Laura is werkzaam bij CBT Rijnmond, schisisteam Erasmus MC en een algemene tandartspraktijk in Spijkenisse.
1 Dagdelen
Amsterdam
0 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici EUR 520,-Mondhygiënisten: EUR 405,-Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.
Startdatum: dinsdag 19 maart 2024

or belangstellenden voor de tandheelkundige zorg voor mensen met een beperking (tandartsen, mondhygiënisten). Aanleiding en doelstelling cursus:Inzicht geven in verwerking van pijn en welke (biopsychosociale) factoren van invloed zijnKennen en kunnen observeren van pijnsignalenKennis van methodisch en interdisciplinair werken in diagnostiek en behandeling van pijn en de rol van de tandheelkundige daarinKennis van het belang van communicatie met cliënt en cliëntsysteem en het effectief inzetten daarvan binnen diagnostiek en behandeling. Placebo en nocebo.Kennis van specifieke aandachtspunten op gebied van Tandheelkunde en orofaciale problemen bij VB en hoe hiermee om te gaanKennis van orofaciale problemen als oorzaak voor chronische pijn en hoe hiermee om te gaan in diagnostiek en behandelingKunnen toepassen van de aangereikte informatie in casuïstiek (gedragsproblematiek in relatie tot pijn, syndroomgerelateerde problematiek, psychosomatiek). Docenten:Ewa Biadaszkiewicz heeft haar studie tandheelkunde afgerond in 1998 in Polen, Poznan, waar ze in 2003 promoveerde. Na haar verhuizing naar Nederland is ze gestart met de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg bij SBT, Amsterdam die ze in 2011 afrondde. Van 2005 tot 2016 was ze werkzaam als Tandarts Gehandicaptenzorg binnen het CBT, MKA-chirurgie, UMC Groningen. Vanaf 2017 is ze werkzaam als Tandarts Gehandicaptenzorg bij CBT Vogellanden in Zwolle en bij SBT in Amsterdam.Leendert Sneep is fysiotherapeut bij Ipse de Bruggen en sinds 2008 betrokken bij het pijnteam. Vanuit dit interdisciplinaire team is in 2020 een (intern) zorgprogramma pijn geschreven, waarin het interdisciplinaire proces van diagnostiek en behandeling van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking beschreven is. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn: klinisch redeneren, evalueren en chronische pijn. Vanaf 2021 is Leendert mede-initiatiefnemer en kernteamlid van het landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking. Dit kennisnetwerk legt verbinding tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, beroepsverenigingen en kennisorganisaties en heeft als doel kennis over pijn bij verstandelijke beperking beschikbaar te stellen en door te ontwikkelen tot praktische handvatten die gedeeld kunnen worden. Leendert werkt mee aan de herziening van de richtlijn pijn bij Verstandelijke beperking.Henk Algra werkte ruim 45 jaar als orthopedagoog/GZ-psycholoog en docent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast was hij gedurende 15 jaar verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en betrokken bij de supervisie van studenten voor de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. In 2021 verscheen van zijn hand een casusboek over de omgang met bijzondere patiënten in de mondzorg. Momenteel werkt hij nog op consultbasis in de gehandicaptenzorg. Sandra van Maarseveen is sinds 1995 Orofaciaal fysiotherapeut en vanaf 2000 werkzaam binnen de bijzondere tandheelkunde. In 2014 rondde zij de opleiding psychosomatisch fysiotherapeut af. Sandra maakt deel uit van het team Orofaciale pijn op het CBT Vogellanden in Zwolle. Ze werkt samen met andere specialisten binnen Revalidatie Centrum Vogellanden, waaronder met de haptotherapeut (lichaamsgerichte therapie), de logopedist, de psycholoog en de revalidatie arts.
1 Dagdelen
Zwolle
2 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen: EUR 525,-Mondhygiënisten: EUR 405,-Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.
Startdatum: dinsdag 25 juni 2024

1 Dagdelen
Nieuwegein
19 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici EUR 555,-Mondhygiënisten: EUR 415,-Assistenten: EUR 270,-Geef bij het boeken uw functie op zodat wij op de juiste manier kunnen facturen.

Aankomende Masterclasses TG:

Startdatum: woensdag 15 mei 2024

1 Dagdelen
15 beschikbaar
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog € 315,-Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus € 215,-Belangstellenden assistent/student € 115,-

Aankomende Supervisies TG:

Momenteel zijn er geen cursussen ingepland.

Aankomende Trainingsdag TG:

Momenteel zijn er geen cursussen ingepland.