Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen?

Tandarts geriatrie

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie of mondhygiënist-geriatrie.

Begin 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers (15% van de bevolking). Dit aantal neemt in de komende decennia bij een relatief gelijkblijvende populatie in omvang toe tot 4,2 miljoen in 2030 (24% van de bevolking). Deze groep ouderen beschikt in toenemende mate over (gedeeltelijk) natuurlijke detentie.

Er kunnen drie groepen ouderen worden onderscheiden: vitale ouderen, kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Een tandarts-geriatrie is een tandarts-algemeen practicus die specifieke kennis en kunde heeft om mondzorg te verlenen aan kwetsbare ouderen en geriatrische ouderen. Deze ouderen kunnen zelfstandig wonen (al dan niet met hulp van mantelzorg) of in verpleeg- of verzorgingshuizen of vergelijkbare zorginstellingen. Kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toenemende zorgafhankelijkheid.

Geriatrische patiënten zijn per definitie kwetsbaar. Deze ouderen zijn over het algemeen boven de 80 jaar. Andere kenmerken zijn het hebben van verschillende chronisch lichamelijke aandoeningen en gebruik van verschillende medicamenten.

Chronisch lichamelijke aandoeningen kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid en omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Dit impliceert onder andere dat de reguliere mondzorgverlening niet altijd in de gewenste omvang uitvoerbaar is. Daarom moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de kwetsbare oudere.

Om als tandarts en mondhygiënist de aparte kennis, attitude en vaardigheden te leren die zorg verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt, is de postinitiële differentiatieopleiding TGe ontwikkeld.

De opleiding

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over de specifieke (mondzorg-)problemen en de behandeling van kwetsbare en geriatrische ouderen. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week (waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) en stelt geïnteresseerde tandartsen en mondhygiënisten in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven. AanmeIden kan door middel van een cv en motivatiebrief te sturen naar: info@bt-academy.nl. Instromen in de opleiding kan na goedkeuring van de Opleidingscommissie.

Specialist

Na het afronden van de opleiding dient u uw portfolio ter beoordeling in bij het Consilium Gerodontologicum van de NVGd, zodat opname in het register voor tandarts-geriatrie of mondhygienist-geriatrie mogelijk is.

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding (opleidingsplaats) is ondergebracht in een verpleeghuis, een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder

De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Kijk rechts voor belangrijke data van het huidige cursusjaar. Kijk ook hieronder (indien de inschrijving voor een activiteit al geopend is) of onder het tabblad ‘cursussen‘.

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

Voorzitter Onderwijscommissie:

Actuele cursusaanbod

Startdatum: maandag 08 april 2024

er.’ Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie (module 2.1) en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. CursusomschrijvingPsychopathologie bij ouderenOuderen met cognitieve stoornissen: hoe te herkennen en te onderscheiden van andere gedragsveranderingen op latere leeftijd.Was er tot de jaren 80 van de vorige eeuw in de ouderenpsychiatrie vooral veel aandacht voor allerlei vormen van dementie, de laatste decennia is het focus van onderzoek en behandeling meer en meer komen te liggen op (andere) psychiatrische aandoeningen zoals de (laat ontstane) depressie, angststoornissen, psychosen en persoonlijkheidsstoornissen. In de voordracht zullen overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende psychiatrische aandoeningen aan bod komen en wat de consequenties zijn voor de begeleiding en behandeling in de dagelijkse (tandheelkundige) praktijk.DelierTijdens het onderdeel van Hanna Willems zal het delier worden besproken, waarbij etiologie, definities, meetschalen, risicofactoren en de gevolgen van het delier aan bod komen. Tevens de afgrenzing met de differentiaal diagnosen zoals depressie en dementie. De vorm van het onderwijs zal een interactief college zijn.Curriculum VitaeMartin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkte 20 jaar als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, op de afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘The Neuropsychiatry of Dementia. Psychometrics, clinical implications and outcome’. Hij heeft een speciale belangstelling voor en doet onderzoek naar de relatie tussen psychiatrische fenomenologie en dementie. Voorts is hij docent ouderenpsychiatrie aan meerdere instituten en redacteur/auteur op dit gebied. Onlangs verscheen zijn boek: Ouderenpsychiatrie: de praktijk, het herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen. Hanna Willems werd tot arts opgeleid in het AMC (nu: Amsterdam UMC), waarna ze klinisch geriater werd en internist. Ze promoveerde op wervelfracturen in de geriatrie bij Willem Lems in 2014. Ze ging na haar promotie weer terug naar het UMC, waar ze haar vak uitoefent en hoofd is van de afdeling geriatrie. Landelijk is ze voorzitter van het project Leading the Change dat zorgevaluaties stimuleert en mogelijk maakt. Thans doet ze onderzoek naar wervelfracturen en heupfracturen bij ouderen. Hanna maakt deel uit van de onderwijscommissie van de differentiatieopleiding Tandarts Geriatrie bij de BT-Academy. Mocht u vooraf, om 11.30, willen lunchen, dan hoor ik dat graag!
2 Dagdelen
12 beschikbaar
De prijs voor deze dag bedraagt:Tandartsen/Artsen/Tandprothetici € 355,-Mondhygiënisten: € 235,-Assistenten: € 135,-

Actuele aanbod masterclasses TGe:

Actuele aanbod supervisie TGe:

Momenteel zijn er geen cursussen ingepland.

Actuele aanbod Trainings(mid)dagen TGe:

Momenteel zijn er geen cursussen ingepland.